Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 77 m²
 • 2.2 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 77 m²
 • 1.9 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 75 m²
 • 1.81 tỷVND
D
 • 140 m²
 • 8 tỷVND
E
 • 8
 • 4
 • 231.7 m²
 • 15 tỷVND
F
 • 2
 • 3
 • 50 m²
 • 4.98 tỷVND