Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 76.3 m²
 • 2.98 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 52.2 m²
 • 2.17 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 76 m²
 • 3.25 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 104 m²
 • 3.8 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 103 m²
 • 3.75 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 76.3 m²
 • 2.75 tỷVND