Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 40 m²
 • 3 tỷVND
B
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 45 m²
 • 3.1 tỷVND
C
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 40 m²
 • 3 tỷVND
D
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 40 m²
 • 1.95 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 40 m²
 • 1.65 tỷVND
F
 • 3
 • 1
 • 38.8 m²
 • 15.8 tỷVND