Nhà đất lân cận

A
 • 1
 • 1
 • 45 m²
 • 1.6 tỷVND
B
 • 2
 • 1
 • 43.2 m²
 • 1.6 tỷVND
C
 • 2
 • 1
 • 42.3 m²
 • 1.6 tỷVND
D
 • 2
 • 1
 • 46.25 m²
 • 2.8 tỷVND
E
 • 1
 • 1
 • 46.25 m²
 • 2.9 tỷVND
F
 • 1
 • 1
 • 43.2 m²
 • 1.64 tỷVND