Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 1
 • 62.4 m²
 • 1.55 tỷVND
B
 • 2
 • 1
 • 54 m²
 • 1.75 tỷVND
C
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 43.7 m²
 • 1.25 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 56 m²
 • 1.65 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 45.5 m²
 • 1.35 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 59.4 m²
 • 1.62 tỷVND