Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 52.3 m²
 • 4 tỷVND
B
 • 2
 • 1
 • 62.4 m²
 • 1.55 tỷVND
C
 • 2
 • 1
 • 54 m²
 • 1.75 tỷVND
D
 • 1
 • 1
 • 42 m²
 • 1.35 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 43.7 m²
 • 1.25 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 56 m²
 • 1.65 tỷVND