Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 68.5 m²
 • 4.25 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 68 m²
 • 4.15 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 68 m²
 • 4.5 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 68 m²
 • 5.2 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 80 m²
 • 5.2 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 68.5 m²
 • 4.5 tỷVND