Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 102 m²
 • 3.3 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 75 m²
 • 2.8 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 72 m²
 • 2.89 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 72 m²
 • 2.9 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 95 m²
 • 3.7 tỷVND
F
 • 4
 • 3
 • 140 m²
 • 4.63 tỷVND