Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 65 m²
 • 2.35 tỷVND
B
 • 2
 • 1
 • 66.8 m²
 • 2.3 tỷVND
C
 • 2
 • 1
 • 68 m²
 • 2.3 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 67 m²
 • 2.35 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 60 m²
 • 2.1 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 68 m²
 • 2.28 tỷVND