Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 81.5 m²
 • 5.2 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 80 m²
 • 5.18 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 58.1 m²
 • 8 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 26 m²
 • 6.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 60 m²
 • 12.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 48.8 m²
 • 9.5 tỷVND