Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 60 m²
 • 2.1 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 60 m²
 • 2.25 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 60 m²
 • 2.1 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 58 m²
 • 1.91 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 57 m²
 • 1.77 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 60 m²
 • 2.5 tỷVND