Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 67.7 m²
 • 3.7 tỷVND
B
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 44.6 m²
 • 2.8 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 70 m²
 • 3.9 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 64.3 m²
 • 4.2 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 57 m²
 • 3.25 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 65 m²
 • 5.1 tỷVND