Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 99.3 m²
 • 6.8 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 75 m²
 • 4.8 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 70.68 m²
 • 6.19 tỷVND
D
 • 1
 • 1
 • 52 m²
 • 3.5 tỷVND
E
 • 3
 • 3
 • 86.25 m²
 • 7.2 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 69.87 m²
 • 5.4 tỷVND