Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 82 m²
 • 3.8 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 150 m²
 • 12.8 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 120 m²
 • 5.35 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 146 m²
 • 7.4 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 81 m²
 • 3.62 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 80 m²
 • 3.72 tỷVND