Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 98.63 m²
 • 7.75 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 69 m²
 • 4.15 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 90.9 m²
 • 6 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 75 m²
 • 4.2 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 70 m²
 • 5.16 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 75 m²
 • 4.4 tỷVND