Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 120 m²
 • 8.2 tỷVND
B
 • 1
 • 1
 • 42 m²
 • 2.18 tỷVND
C
 • 2
 • 1
 • 59.87 m²
 • 3.35 tỷVND
D
 • 1
 • 1
 • 42 m²
 • 2.17 tỷVND
E
 • 2
 • 1
 • 60 m²
 • 3.3 tỷVND
F
 • 2
 • 1
 • 61 m²
 • 3.31 tỷVND