Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 135 m²
 • 6.7 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 112 m²
 • 6.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 118 m²
 • 5.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 106 m²
 • 4.35 tỷVND
E
Đã bán
 • 5
 • 5
 • 300 m²
 • 18.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 115.8 m²
 • 5 tỷVND