Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 103.7 m²
 • 3.45 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 107.5 m²
 • 6 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 86 m²
 • 3 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 83 m²
 • 2.6 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 83 m²
 • 2.62 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 100 m²
 • 3.09 tỷVND