Nhà đất lân cận

A
 • 1
 • 1
 • 55 m²
 • 2.3 tỷVND
B
 • 2
 • 1
 • 56 m²
 • 2.75 tỷVND
C
 • 1
 • 1
 • 56 m²
 • 2.9 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 52 m²
 • 2.35 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 57 m²
 • 2.3 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 23.9 m²
 • 2.85 tỷVND