Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 189 m²
 • 4.8 tỷVND
B
Đã bán
 • 96 m²
 • 2.79 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 77 m²
 • 2.49 tỷVND
D
 • 218.8 m²
 • 12 tỷVND
E
 • 200 m²
 • 8 tỷVND
F
Đã bán
 • 84.3 m²
 • 3.8 tỷVND