Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 107 m²
 • 4.7 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 54.6 m²
 • 4.45 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 83 m²
 • 2.8 tỷVND
D
 • 3
 • 3
 • 145 m²
 • 4.65 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 78 m²
 • 2.65 tỷVND
F
 • 3
 • 3
 • 150 m²
 • 4.6 tỷVND