Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 4
 • 196 m²
 • 11.3 tỷVND
B
 • 3
 • 4
 • 200 m²
 • 11.3 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 73 m²
 • 3.3 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 5
 • 256 m²
 • 11.8 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 75 m²
 • 3.4 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 70 m²
 • 3.1 tỷVND