Nhà đất lân cận

A
 • 10
 • 10
 • 166.8 m²
 • 33.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 38 m²
 • 4.65 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 14.9 m²
 • 3.45 tỷVND
D
 • 40
 • 40
 • 160.8 m²
 • 58 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 17.9 m²
 • 2.5 tỷVND
F
 • 10
 • 5
 • 128.9 m²
 • 16.8 tỷVND