Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 101.5 m²
 • 4.3 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 71 m²
 • 3.4 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 73 m²
 • 3.3 tỷVND
D
 • 3
 • 2
 • 97 m²
 • 4.8 tỷVND
E
 • 1
 • 1
 • 48.5 m²
 • 2.9 tỷVND
F
 • 1
 • 1
 • 49 m²
 • 2.45 tỷVND