Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 2
 • 167 m²
 • 7.01 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 87 m²
 • 4 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 75 m²
 • 3.55 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 87 m²
 • 3.55 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 75 m²
 • 3.25 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 92 m²
 • 3.85 tỷVND