Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 60 m²
 • 2.5 tỷVND
B
 • 1
 • 1
 • 40 m²
 • 1.92 tỷVND
C
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 56 m²
 • 2.65 tỷVND
D
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 55 m²
 • 2.55 tỷVND
E
 • 3
 • 3
 • 108 m²
 • 4.3 tỷVND
F
 • 1
 • 1
 • 45 m²
 • 1.7 tỷVND