Nhà đất lân cận

A
 • 1
 • 1
 • 45 m²
 • 1.7 tỷVND
B
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 55 m²
 • 2.75 tỷVND
C
 • 1
 • 1
 • 50 m²
 • 2.1 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 60 m²
 • 2.5 tỷVND
E
 • 1
 • 1
 • 40 m²
 • 1.92 tỷVND
F
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 56 m²
 • 2.65 tỷVND