Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 3
 • 41.1 m²
 • 5.5 tỷVND
B
 • 1
 • 2
 • 26.2 m²
 • 3.1 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 33.9 m²
 • 2.75 tỷVND
D
 • 4
 • 3
 • 40.8 m²
 • 4.97 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 70 m²
 • 4.05 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 16 m²
 • 2.55 tỷVND