Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 97.5 m²
 • 6.7 tỷVND
B
 • 1
 • 1
 • 54 m²
 • 3.75 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 74 m²
 • 4.3 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 74 m²
 • 4.4 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 76 m²
 • 4.5 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 73 m²
 • 5 tỷVND