Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 60 m²
 • 4.8 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 69.87 m²
 • 5.5 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 124 m²
 • 12 tỷVND
D
 • 1
 • 1
 • 45 m²
 • 3.5 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 69.9 m²
 • 4.78 tỷVND
F
 • 5
 • 5
 • 245 m²
 • 20.5 tỷVND