Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 69.9 m²
 • 4.78 tỷVND
B
 • 5
 • 5
 • 245 m²
 • 20.5 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 73.8 m²
 • 5.7 tỷVND
D
 • 3
 • 2
 • 92.92 m²
 • 7.3 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 64 m²
 • 5 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 60 m²
 • 4.7 tỷVND