Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 92 m²
 • 3.8 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 94.8 m²
 • 3.85 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 68 m²
 • 3 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 69 m²
 • 2.95 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 70 m²
 • 2.95 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 92 m²
 • 3.85 tỷVND