Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 96 m²
 • 6.9 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 101 m²
 • 8.1 tỷVND
C
 • 1
 • 1
 • 49 m²
 • 3.5 tỷVND
D
 • 3
 • 2
 • 93 m²
 • 5.9 tỷVND
E
 • 1
 • 1
 • 51 m²
 • 2.95 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 74.73 m²
 • 4.6 tỷVND