Nhà đất lân cận
A
 • 2
 • 2
 • 72 m²
 • 2.75 tỷ
B
 • 2
 • 2
 • 87 m²
 • 2.75 tỷ
C
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 93.5 m²
 • 4.2 tỷ
D
 • 3
 • 2
 • 124.5 m²
 • 7.9 tỷ
E
 • 3
 • 3
 • 117 m²
 • 6.6 tỷ
F
 • 2
 • 2
 • 83.5 m²
 • 4.9 tỷ