Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 103 m²
 • 3.6 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 95 m²
 • 5.1 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 131 m²
 • 6.6 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 103 m²
 • 4.1 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 150.62 m²
 • 4.52 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 131 m²
 • 4.7 tỷVND