Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 63 m²
 • 2.2 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 73 m²
 • 2.37 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 90 m²
 • 2.65 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 63 m²
 • 2.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 90 m²
 • 2.55 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 63 m²
 • 1.95 tỷVND