Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 82.5 m²
 • 2.85 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 76 m²
 • 2.35 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 76 m²
 • 2.5 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 44.2 m²
 • 4.2 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 81.6 m²
 • 2.4 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 82 m²
 • 2.8 tỷVND