Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 85 m²
 • 2.5 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 60 m²
 • 1.9 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 60 m²
 • 1.75 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 60 m²
 • 1.79 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 60 m²
 • 1.95 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 60 m²
 • 1.85 tỷVND