Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 90.15 m²
 • 4.9 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 62 m²
 • 4.5 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 92.68 m²
 • 4.9 tỷVND
D
 • 3
 • 2
 • 90.55 m²
 • 5 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 67.54 m²
 • 3.45 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 67.5 m²
 • 3.5 tỷVND