Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 115 m²
 • 18 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 115.7 m²
 • 14 tỷVND
C
 • 1
 • 1
 • 34 m²
 • 2.65 tỷVND
D
 • 1
 • 1
 • 40 m²
 • 3.4 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 80 m²
 • 7.5 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 80.2 m²
 • 8.1 tỷVND