Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 65 m²
 • 3.45 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 71.42 m²
 • 3.8 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 72 m²
 • 4 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 72 m²
 • 3.25 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 65 m²
 • 3.6 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 75 m²
 • 3.7 tỷVND