Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 136 m²
 • 18 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 88 m²
 • 9.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 82.5 m²
 • 8.2 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 88 m²
 • 8.9 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 105 m²
 • 15 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 88 m²
 • 9.6 tỷVND