Nhà đất lân cận

A
 • 1
 • 1
 • 53 m²
 • 5.2 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 133 m²
 • 19.8 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 144 m²
 • 15.1 tỷVND
D
 • 1
 • 1
 • 53 m²
 • 5.55 tỷVND
E
 • 1
 • 1
 • 51 m²
 • 5.7 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 106 m²
 • 12 tỷVND