Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 130 m²
 • 20 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 108 m²
 • 15.5 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 133 m²
 • 16.65 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 119 m²
 • 11.7 tỷVND
E
 • 1
 • 1
 • 55.27 m²
 • 5.8 tỷVND
F
 • 1
 • 1
 • 52 m²
 • 5.9 tỷVND