Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 1
 • 67 m²
 • 1.72 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 63 m²
 • 1.75 tỷVND
C
 • 2
 • 1
 • 66 m²
 • 1.65 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 67 m²
 • 1.65 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 45 m²
 • 1.19 tỷVND
F
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 45 m²
 • 1.23 tỷVND