Nhà đất lân cận

A
 • 1
 • 1
 • 52 m²
 • 2.9 tỷVND
B
 • 1
 • 1
 • 45 m²
 • 1.75 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 76.6 m²
 • 3.85 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 74 m²
 • 4.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 75 m²
 • 3.25 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 75 m²
 • 3.35 tỷVND