Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 55.5 m²
 • 2.5 tỷVND
B
 • 1
 • 1
 • 55.5 m²
 • 2.75 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 64 m²
 • 3 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 69 m²
 • 3.9 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 69.3 m²
 • 3.4 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 89 m²
 • 4.3 tỷVND