Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 66 m²
 • 2.35 tỷVND
B
 • 2
 • 1
 • 54 m²
 • 1.98 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 68 m²
 • 2.6 tỷVND
D
 • 1
 • 1
 • 55 m²
 • 2 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 67 m²
 • 2.65 tỷVND
F
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 56 m²
 • 2.05 tỷVND