Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 1
 • 65 m²
 • 2.45 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 65 m²
 • 2.15 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 62 m²
 • 2.35 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 62 m²
 • 2.25 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 56 m²
 • 2.22 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 79 m²
 • 2.1 tỷVND