Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 85 m²
 • 3.05 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 81 m²
 • 2.8 tỷVND
C
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 49 m²
 • 1.75 tỷVND
D
 • 1
 • 1
 • 50 m²
 • 1.85 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 58.9 m²
 • 1.95 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 85 m²
 • 2.8 tỷVND